ADVANTIS MEDICAL

Stížnost

Podání stížnosti na postup poskytnuté zdravotní péče je upraven zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na webových stránkách společnosti je uveden dotazník spokojenosti, který je pravidelně vyhodnocován s cílem zlepšení kvality péče. Informace o možnosti podání stížnosti dostává pacient při příjmu do domácí péče. Stížnost může být podána 7 dní v týdnu 24 h na webových stránkách. Poskytovatel prostřednictvím MOŠ DP vyřídí stížnost do 30 dnů od obdržení stížnosti, tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že je poskytovatel k vyřízení nepříslušný a postupuje řízení věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty stěžovatele informuje do 7 dnů od přijetí stížnosti. MOŠ vede evidenci podání stížností a jejich řešení. Získaná data z evidence stížností jsou použita k nastavení opatření vedoucí ke zvyšování poskytované péče. Výsledek šetření podané stížnosti je odeslán MOŠ stěžovateli na uvedenou adresu. Pokud pacient s výsledkem šetření nesouhlasí, může podat stížnost jednateli společnosti, příslušnému správnímu orgánu nebo se může obrátit na zdravotní pojišťovnu.

Možnosti podání stížnosti

Webovým formulářem:

stížnosti pacientů na stránkách www.advantismedical.cz

Písemně dopisem:

manažer ošetřovatelské péče

Advantis Medical s.r.o.

Juarézova 17, Praha 6

Telefonicky:

Vrchní sestře, která je povinná stížnost sepsat a to v pracovní dny od 8 hod do 15 hod. Kontakt na vrchní sestry je uveden na webových stránkách.

V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Vaše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz.

Všechny informace o zpracovávání osobních údajů zadaných a sledovaných při používání portálu www.advantismedical.cz najdete na tomto odkazu v samostatném článku GDPR.