Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Advantis Medical certifikát

Akreditace

Naše společnost úspěšně absolvovala audit Spojené akreditační komise (SAK) a získala certifikát o udělení AKREDITACE.
Toto je dokladem pro naše pacienty, že kvalita poskytované péče v naší společnosti je na vysoké úrovni. 

Velký dík patří každému našemu zaměstnanci za perfektně odváděnou každodenní práci.

Více informací o průběhu auditu najdete na webových stránkách SAK

Advantis Medical +

Advantis Medical s.r.o. je nestátní zařízení poskytující domácí zdravotní péči. Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů i za nepříznivé zdravotní situace.

Služba "Stonat doma"

Našim klientům nabízíme možnost „stonat doma“ a udržet si tak vazby na své přirozené prostředí.

Naše služby jsou pro každého

Dohled nad zdravotním stavem klienta
Podávání parenterální a enterální výživy
Lokální ošetření dle ordinace lékaře
Umělou domácí plicní ventilaci
Léčebnou rehabilitaci a edukaci pacienta

Naše společnost působí v Praze, Středočeském kraji (okresy Praha východ, Praha západ, Příbram, Mělník), Libereckém kraji (okres Česká Lípa), Plzeňském kraji (okres Klatovy), Jihomoravském kraji (okres Znojmo), Kraji Vysočina (okres Jihlava), Jihočeském kraji (okres České Budějovice) a Karlovarském kraji (okres Cheb).

Ve všech uvedených regionech úspěšně spolupracujeme jak s nemocnicemi, tak s praktickými lékaři.

Naše činy mluví za nás