Stížnost

Podání stížnosti na postup poskytnuté zdravotní péče je upraven zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na webových stránkách společnosti je uveden dotazník spokojenosti, který je pravidelně vyhodnocován s cílem zlepšení kvality péče. Informace o možnosti podání stížnosti dostává pacient při příjmu do domácí péče. Stížnost může být podána 7 dní v týdnu 24 h na webových stránkách. Poskytovatel prostřednictvím MOŠ DP vyřídí stížnost do 30 dnů od obdržení stížnosti, tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že je poskytovatel k vyřízení nepříslušný a postupuje řízení věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty stěžovatele informuje do 7 dnů od přijetí stížnosti. MOŠ vede evidenci podání stížností a jejich řešení. Získaná data z evidence stížností jsou použita k nastavení opatření vedoucí ke zvyšování poskytované péče. Výsledek šetření podané stížnosti je odeslán MOŠ stěžovateli na uvedenou adresu. Pokud pacient s výsledkem šetření nesouhlasí, může podat stížnost jednateli společnosti, příslušnému správnímu orgánu nebo se může obrátit na zdravotní pojišťovnu.

Možnosti podání stížnosti

Webovým formulářem:

stížnosti pacientů na stránkách www.advantismedical.cz

Písemně dopisem:

manažer ošetřovatelské péče

Advantis Medical s.r.o.

Juarézova 17, Praha 6

Telefonicky:

Vrchní sestře, která je povinná stížnost sepsat a to v pracovní dny od 8 hod do 15 hod. Kontakt na vrchní sestry je uveden na webových stránkách.

V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Vaše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz.

Všechny informace o zpracovávání osobních údajů zadaných a sledovaných při používání portálu www.advantismedical.cz najdete na tomto odkazu v samostatném článku GDPR.

Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner