Advantis Medical

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Tato péče je v plném rozsahu hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Zkušené zdravotní sestry navštěvují klienta
v jeho domácnosti podle předem sjednaného požadavku. 

Domácí zdravotní péče je nejlepší způsob, jak stonat doma. 

Naše společnost úspěšně absolvovala audit Spojené akreditační komise (SAK) a získala certifikát o udělení AKREDITACE.
Toto je dokladem pro naše pacienty, že kvalita poskytované péče v naší společnosti je na vysoké úrovni. 

Velký dík patří každému našemu zaměstnanci za perfektně odváděnou každodenní práci.

Více informací o průběhu auditu najdete na webových stránkách SAK

Advantis Medical certifikát
Advantis Medical SAK logotype

Advantis Medical +

Advantis Medical s.r.o. je nestátní zařízení poskytující domácí zdravotní péči. Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů
i za nepříznivé zdravotní situace.

Našim klientům nabízíme možnost „stonat doma“ a udržet si tak vazby
na své přirozené prostředí.  Naše společnost působí v Praze, Středočeském kraji (okresy Praha východ, Praha západ, Příbram, Mělník), Libereckém kraji (okres Česká Lípa), Plzeňském kraji (okres Klatovy), Jihomoravském kraji (okres Znojmo), Kraji Vysočina (okres Jihlava), Jihočeském kraji (okres České Budějovice) a Karlovarském kraji (okres Cheb).

Ve všech uvedených regionech úspěšně spolupracujeme jak s nemocnicemi, tak s praktickými lékaři.

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

Dohled nad zdravotním stavem klienta

Lokální ošetření dle ordinace lékaře

Léčebnou rehabilitaci
a edukaci pacienta

Podávání parenterální
a enterální výživy

Umělou domácí
plicní ventilaci

Naše činy mluví za nás

Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner
Advantis Medical certifikát partner