Advantis Medical

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Tato péče je v plném rozsahu hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Zkušené zdravotní sestry navštěvují klienta
v jeho domácnosti podle předem sjednaného požadavku. 

Domácí zdravotní péče je nejlepší způsob, jak stonat doma. 

Advantis Medical +

Advantis Medical s.r.o. je nestátní zařízení poskytující domácí zdravotní péči. Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů
i za nepříznivé zdravotní situace.

Našim klientům nabízíme možnost „stonat doma“ a udržet si tak vazby
na své přirozené prostředí.  Naše společnost působí v Praze, Středočeském kraji (okresy Praha východ, Praha západ, Příbram, Mělník), Libereckém kraji (okres Česká Lípa), Plzeňském kraji (okres Klatovy), Jihomoravském kraji (okres Znojmo), Kraji Vysočina (okres Jihlava), Jihočeském kraji (okres České Budějovice) a Karlovarském kraji (okres Cheb).

Ve všech uvedených regionech úspěšně spolupracujeme jak s nemocnicemi, tak s praktickými lékaři.

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

Dohled nad zdravotním stavem klienta

Lokální ošetření dle ordinace lékaře

Léčebnou rehabilitaci
a edukaci pacienta

Podávání parenterální
a enterální výživy

Umělou domácí
plicní ventilaci

Naše činy mluví za nás