Advantis Medical

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Tato péče je v plném rozsahu hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Zkušené zdravotní sestry navštěvují klienta
v jeho domácnosti podle předem sjednaného požadavku. 

Domácí zdravotní péče je nejlepší způsob, jak stonat doma. 

Advantis Medical +

Advantis Medical s.r.o. je nestátní zařízení poskytující domácí zdravotní péči. Cílem našich služeb je pomoc, podpora a péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména pomoc seniorům a osobám se zdravotním omezením. Služba se snaží o zachování důstojného života klientů
i za nepříznivé zdravotní situace.

Našim klientům nabízíme možnost „stonat doma“ a udržet si tak vazby
na své přirozené prostředí.  Naše společnost také působí v Libereckém kraji (okres Česká Lípa), Plzeňském kraji (okres Klatovy) a Jihomoravském kraji (okres Znojmo).

Ve všech uvedených regionech úspěšně spolupracujeme jak s nemocnicemi, tak s praktickými lékaři.

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

Dohled nad zdravotním stavem klienta

Lokální ošetření dle ordinace lékaře

Léčebnou rehabilitaci
a edukaci pacienta

Podávání parenterální
a enterální výživy

Umělou domácí
plicní ventilaci

Naše činy mluví za nás