Nabídka služeb Advantis Medical

Co je to domácí zdravotní péče?

Je to způsob jak zajistit Vám i vašim blízkým ošetřování ve vašem přirozeném domácím prostředí. Tuto péči vykonávají zkušené zdravotní sestry, které při své práci využívají právě pozitivního vlivu domácího prostředí při vašem uzdravování.

Pro koho je tento typ péče vhodný?

Ošetřování nemocných doma je vhodné pro pacienty od 19 let. Postaráme se o nemocné se širokým spektrem diagnóz. Máme v péči pacienty i na umělé domácí plicní ventilaci nebo pacienty s peritoneální dialýzou.

Co vše zdravotní sestry zajišťují?

  • Dohled nad zdravotním stavem klienta
  • Přípravu a podávání léků (včetně aplikace inzulínu nebo nízkomolekulárních antikoagulancií)
  • Lokální ošetření dle ordinace lékaře
  • Léčebnou rehabilitaci a edukaci pacienta
  • Kontrolu fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu, teploty
  • Podávání parenterální a enterální výživy
  • Péče o invazivní vstupy
  • Orientační kontrolu glykémie a INR
  • Umělou domácí plicní ventilaci
  • Peritoneální dialýzu

Pokud je péče indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice, je péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Advantis Medical s.r.o. má uzavřeny smluvní vztahy s většinou zdravotních pojišťoven.

Uvedené služby a služby individuální poskytujeme i za přímou úhradu klienta. Podrobné informace vám sdělí vaše regionální vrchní sestra, nebo nás můžete kontaktovat pomocí formuláře níže.

   Kontaktní formulář
 

Domácí zdravotní péče je nejlepší způsob, jak stonat doma.

© Copyright ADVANTIS MEDICAL s.r.o.

Vytvořeno agenturou NAUSUS